Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
320/UBND-LĐTBXH 12/06/2018 Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v rà soát đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sỹ Tải về
12/2018/QĐ-UBND 06/06/2018 Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020 Tải về
20/TB-UBND 18/05/2018 Thông báo về việc công khai Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Điền Xá huyện Nam Trực đến năm 2020 Tải về
603/QĐ-UBND 17/05/2018 Quyết định Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Điền Xá, huyện Nam Trực đến năm 2020 Tải về
254/TB-UBND 08/05/2018 Thông báo của UBND huyện danh sách các cán bộ xã, thị trấn quản trị Trang thông tin điện tử xã, thị trấn Tải về
352/QĐ-UBND 03/05/2018 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chí khu dân cư văn hóa nông thôn mới; Hướng dẫn đánh giá căn cứ chứng minh mức đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa nông thôn mới; Thông báo về việc phân công nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn các tiêu chí khu dân cư văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Tải về
15/TB-UBND 02/05/2018 Thông báo về việc ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Điền Xá Tải về
16/QĐ-UBND 10/04/2018 Quyết định bổ sung quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang xã Điền Xá Tải về
142/UBND-VP 02/04/2018 Tiếp tục chỉ đạo công tác VSMT, giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi năm 2018 Tải về
91/UBND-VP 01/03/2018 Công văn của UBND huyện về việc làm vệ sinh môi trường tại xã Điền Xá Tải về
1234

Cơ quan chủ quản: Xã Điền Xá - Nam Trực
Địa chỉ: xã Điền Xá - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
 Email: xadienxa.ntc@namdinh.gov.vn