Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/UBND-VP 09/01/2018 Công văn của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ trong tháng đầu năm 2018 Tải về
03/ĐA-UBND 20/12/2017 Đề án xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo Tải về
771/UBND-PNN&PTNT 13/12/2017 Công văn của UBND huyện v/v chỉ đạo xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa BT số 7; mô hình lúa Dự Hương vụ xuân 2018 Tải về
772/UBND-PNN&PTNT 13/12/2017 Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục chỉ đạo xử lý, giải toả các vi phạm đê điều, công trình thuỷ lợi; đôn đốc đẩy mạnh tiến độ làm thuỷ lợi nội đồng đông xuân 2017-2018 Tải về
773/UBND-PNN&PTNT 13/12/2017 Công văn của UBND huyện v/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2018 Tải về
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn Tải về
13-NQ/HU 12/12/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ v/v xây dựng khu dân cư văn hoá gắn với xây dựng thôn (xóm) nông thôn mới (Khu dân cư văn hoá nông thôn mới) Tải về
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 Tải về
421-TB/HU 07/12/2017 Thông báo Kết luận của Huyện uỷ tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông Tải về
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
123

Cơ quan chủ quản: Xã Điền Xá - Nam Trực
Địa chỉ: xã Điền Xá - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
 Email: xadienxa.ntc@namdinh.gov.vn