image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/TB-UBND 13/04/2021 Thông báo Về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 208
Tải về
07/NQ-UBBC 16/03/2021 Nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 163
Tải về
646/QĐ-UBND 15/10/2020 Quyết định v/v ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác CCHC đối với UBND cấp xã trên địa bàn huyện
Lượt xem: 360
Tải về
2170/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 246
Tải về
412/TB-UBND 28/09/2018 Thông báo của UBND huyện v/v tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Nam Trực năm học 2018-2019
Lượt xem: 195
Tải về
295/UBND-VP 05/06/2018 Công văn của UBND huyện về việc tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện
Lượt xem: 209
Tải về
07/UBND-VP 09/01/2018 Công văn của UBND huyện v/v thực hiện nhiệm vụ trong tháng đầu năm 2018
Lượt xem: 226
Tải về
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017
Lượt xem: 166
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Điền Xá - Nam Trực
Địa chỉ: xã Điền Xá - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
 Email: xadienxa.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang