Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
844/UBND-PYT 10/09/2021 Công văn số 844/UBND-PYT ngày 10/9/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 5
Tải về 0
824/UBND-PYT 06/09/2021 Công văn về việc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người, kinh doanh dịch vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 1
Tải về 0
160/UBND-PYT 16/03/2021 Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 14
Tải về 0
768-CV/HU 08/10/2018 Công văn của Huyện ủy v/v tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018
Lượt xem: 80
Tải về 4
359/UBND-PNN&PTNT 26/06/2018 Công văn của UBND huyện v/v tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Sản xuất vụ mùa năm 2018
Lượt xem: 37
Tải về 1
669/SXD-QLN 14/06/2018 Công văn của Sở xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng
Lượt xem: 39
Tải về 0
295/UBND-VP 05/06/2018 Công văn của UBND huyện về việc tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện
Lượt xem: 38
Tải về 0
320/UBND-LĐTBXH 12/06/2018 Công văn của UBND huyện Nam Trực v/v rà soát đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình liệt sỹ
Lượt xem: 39
Tải về 1
142/UBND-VP 02/04/2018 Tiếp tục chỉ đạo công tác VSMT, giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi năm 2018
Lượt xem: 41
Tải về 0
91/UBND-VP 01/03/2018 Công văn của UBND huyện về việc làm vệ sinh môi trường tại xã Điền Xá
Lượt xem: 69
Tải về 1
12

Cơ quan chủ quản: Xã Điền Xá - Nam Trực
Địa chỉ: xã Điền Xá - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
 Email: xadienxa.ntc@namdinh.gov.vn